Kadhai Alla Nijam

Wednesday, October 29, 2008

விழுப்புரத்தில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆத்ரவாக காயக்கட்டு ஊர்வலம்
விழுப்புரத்தில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆத்ரவாக காயக்கட்டு ஊர்வலம்

1 comment:

சிக்கிமுக்கி said...

மிகச் சிறப்பு!

ஊர்வலம் சிறப்பாக நடைபெற வாழ்த்துகிறேன்!